Ανακοίνωση για το περιβάλλον

Σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), η KONE Corporation και οι θυγατρικές της (όλες μαζί αποκαλούμενες "KONE") επιθυμούν με την παρούσα να ενημερώσουν τους πελάτες τους σχετικά με την παρουσία ουσιών στον τρέχοντα κατάλογο υποψήφιων ουσιών υψηλού κινδύνου προς αδειοδότηση σε ορισμένα είδη της KONE.

Η KONE προσπαθεί συνεχώς να απομακρύνει τις ουσίες υψηλού κινδύνου (SVHC) από τα προϊόντα της. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε και με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι προμηθευτές μας, τα ακόλουθα είδη της KONE που παραδίδονται στην ΕΕ περιέχουν SVHC σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% κατά βάρος:

Μόλυβδος (αριθ. CAS 7439-92-1):

 • Ακίδες πλήρωσης μολύβδου που χρησιμοποιούνται στα αντίβαρα των ανελκυστήρων KONE MonoSpace 700™ και KONE TranSys™ με χαμηλή ή με πολύ μικρό χώρο για το αντίβαρο
 • Συσσωρευτές μολύβδου/οξέος σε όλους τους ανελκυστήρες
 • Ορισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη μέσα στις διατάξεις πλακετών τυπωμένου κυκλώματος (PCBA), σε ινβέρτερ (drive) και σε τροφοδοτικά στις λύσεις ηλεκτροδότησης της KONE
 • Ορισμένοι ανεμιστήρες του θαλάμου του ανελκυστήρα
 • Ορισμένες στεγανοποιήσεις εξοπλισμού ασφαλείας σε ανελκυστήρες
 • Ορισμένοι δακτύλιοι και ροδέλες σε περιοριστές ταχύτητας και συσκευές αρπάγης σε ανελκυστήρες
 • Θερμίστορ NTC σε στάτορες κινητήριων μηχανισμών
 • Ορισμένα διακόπτες κυκλωμάτων σε ανελκυστήρες
 • Πείροι επαφής σε ορισμένους διακόπτες τέρματος σε ανελκυστήρες
 • Ορισμένα προφίλ οδηγών ολισθητήρων και λωρίδων κατωφλιού πόρτας σε ανελκυστήρες
 • Μπάρες γείωσης σε ανελκυστήρες
 • Στυλίδια υποστήριξης σε συσκευές ανοίγματος φρένων διάσωσης σε ανελκυστήρες
 • Ένθετα με σπείρωμα σε ορισμένους οδηγούς καρτών και αποστατών σε ανελκυστήρες
 • Επαφές σε ορισμένους ρευματολήπτες σε ανελκυστήρες
 • Σφιγκτήρες συρματόσχοινων αντιβάρου, κοχλίες και δακτύλιοι σε ορισμένες διατάξεις προστασίας στον πυθμένα του φρεατίου ανελκυστήρα
 • Κύλινδροι και μικροκλειδιά σε ορισμένους διακόπτες με κλειδί κομβιοδόχων του θαλάμου
 • Ένθετα μολύβδου στην στεγανή θύρα 30R και 30I_R” της KONE
 • Ορισμένοι στυπιοθλίπτες καλωδίων
 • Μικροβιοκτόνος λαμπτήρας μέσα σε συσκευή αποστείρωσης θαλάμου ανελκυστήρα
 • Ορισμένα τροφοδοτικά ισχύος

1, 2-διμεθοξυ-αιθάνιο (αριθ. CAS 110-71-4):

 • Κερματοειδείς μπαταρίες λιθίου σε ορισμένα PCBA
 • Ορισμένα τσιπάκια μνήμης

Χλωροαλκάνια, C14-17 (αριθ. CAS 85535-85-9):

 • Ορισμένα καλώδια και αγωγοί στις λύσεις καλωδίωσης της KONE

Μονοξείδιο του μολύβδου (οξείδιο του μολύβδου) (αριθ. CAS 1317-36-8):

 • Ορισμένα είδη σε PCBA (π.χ. δίοδοι zener, αντιστάσεις, ανορθώσεις, κρύσταλλοι)

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Δωδεκαχλωροπεντακυκλο [12.2.1.16,9.02,13.05,10]δεκαοκτα-7,15-διένιο (αριθ. CAS 13560-89-9):

 • Ορισμένοι επαγωγείς σε PCBA

4,4'-Ισοπρoπυλιδενoδιφαινόλη (αριθ. CAS 80-05-7):

 • Ορισμένα τσιπ μνήμης σε PCBA

Οξείδιο του καδμίου (αριθ. CAS 1306-19-0):

 • Ορισμένα ρελέ σε PCBA

Τριοξείδιο του διβορίου (αριθ. CAS 1303-86-2):

 • Ορισμένοι κρύσταλλοι σε PCBA

Eξαϋδρομεθυλοφταλικός ανυδρίτης (αριθ. CAS 25550-51-0):

 • Ορισμένα LED σε PCBA

Δινιτρικός μόλυβδος (αριθ. CAS 10099-74-8):

 • Ορισμένοι ακροδέκτες σε PCBA

Οξείδιο μολύβδου τιτανίου ζιρκονίου (αριθ. CAS 12626-81-2):

 • Ορισμένεςοι ανορθώσεις σε PCBA

Κάλιο 1,1,2,2,3,3,4,4,4-εννεαφθoρoβoυτάνιo-1-σουλφανικό (αριθ. CAS 29420-49-3)

 • Ορισμένα πηνία σε PCBA

Κοκκινοκίτρινο μίνιο (τετροξείδιο του μολύβδου) (αριθ. CAS 1314-41-6):

 • Ορισμένεςοι ανορθώσεις σε PCBA

Βορικό οξύ (αριθ. CAS 10043-35-3)

 • Ορισμένεςοι ανορθώσεις σε PCBA

2-μεθυλιμιδαζόλιο (αριθ. CAS 693-98-1):

 • Ορισμένα ρελέ σε PCBA

4-τερτ-βουτυλοφαινόλη (αριθ. CAS 98-54-4)

 • Ορισμένοι αισθητήρες

Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη (αριθ. CAS 541-02-6)

 • Ορισμένοι αισθητήρες
 • Ορισμένοι διακόπτες σε μονάδες PCBA

Δωδεκαμεθυλοκυκλοεξασιλοξάνη (αριθ. CAS 540-97-6)

 • Ορισμένοι αισθητήρες
 • Ορισμένοι διακόπτες σε μονάδες PCBA

Ιμιδαζολιδίνη-2-θειόνη (2-ιμιδαζολίνη-2-θειόλη) (αριθ. CAS 96-45-7)

 • Ορισμένοι αισθητήρες
 • Ορισμένοι τερματικοί διακόπτες

Τριοξείδιο του τιτανίου του μολύβδου (αριθ. CAS 12060-00-3)

 • Ορισμένα τροφοδοτικά ισχύος
 • Ορισμένοι βομβητές μέσα σε μονάδες συναγερμού

Οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνιο (αριθ. CAS 556-67-2)

 • Ορισμένεςοι ανορθώσεις σε PCBA

Τα προαναφερθέντα είδη δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πελατών και των τελικών χρηστών υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της KONE και τα είδη διατίθενται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η παρούσα ανακοίνωση ελέγχεται τακτικά για να είναι σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο κατάλογο υποψήφιων ουσιών. Η τελευταία επικαιροποίηση του περιεχομένου έγινε στις 17.01.2024.

Enviromental Notices

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας. Εάν είστε καλά με αυτό και αποδεχτείτε όλα τα cookies, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Αποδοχή". Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου μας.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?