KONE και πιστοποίηση πράσινου κτιρίου BREEAM

KONE και BREEAM

Η τεχνογνωσία και οι λύσεις μας μπορούν να βοηθήσουν το κτίριό σας να αποκτήσει πιστοποίηση πράσινου κτιρίου BREEAM

Πράσινο κτίριο επόμενης γενιάς με την KONE και τη BREEAM

Η BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων που αναπτύχθηκε από την Building Research Establishment (BRE).

Η BREEAM βοηθά τους κατασκευαστές, τους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης κτιρίων να διαχειριστούν και να μετριάσουν τους κινδύνους μέσω της επίδειξης επιδόσεων βιωσιμότητας κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της μελέτης, της κατασκευής, της λειτουργίας ή της ανακαίνισης.

Η KONE σας υποστηρίζει στη συγκέντρωση μορίων για την πιστοποίηση BREEAM International New Construction (NC) 2016 ως εξής:

  • Βοηθώντας στη μείωση της επιτόπιας κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα του κτιρίου με τη διεξοδική ανάλυση των προτύπων κυκλοφορίας και της κατανάλωσης ενέργειας και της πιθανής μείωσης του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα των λύσεών μας κατά τη διάρκεια της λειτουργικής τους ζωής
  • Βοηθώντας σας να εκπληρώσετε τις προϋποθέσεις της BREEAM και παρέχοντας λύσεις που συμβάλλουν στη συγκέντρωση μορίων BREEAM

Σας υποστηρίζουμε επίσης με άλλα τεχνικά πρότυπα BREEAM.

ENE06 Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα μεταφορών - ΜΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Μία πιστοποίηση επιτυγχάνεται όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια αξιολόγησης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η KONE
Διεξαγωγή ανάλυσης της μεταφορικής ζήτησης για το κτίριο για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αριθμού και μεγέθους ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων διαδρόμωνΗ KONE μπορεί να παράσχει ειδική έκθεση ανάλυσης της κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τα εργαλεία της για τη ροή ανθρώπων
Εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης του σχεδιασμένου ανελκυστήρα, των κυλιόμενων κλιμάκων και των κυλιόμενων διαδρόμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 25745 Ενεργειακή απόδοση ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων διαδρόμων, συγκρίνοντας τη σχεδιασμένη λύση με ένα άλλο σύστημα κατάλληλο για τον σκοπό αυτόΗ KONE μπορεί να παρέχει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ISO 25745
Εξέταση της χρήσης αναγεννητικής κίνησης στην περίπτωση που αυτή παράγει εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από την πρόσθετη ενέργεια εφεδρείας που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της λειτουργίαςΗ KONE μπορεί να παράσχει αποδείξεις για την πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας που επιτρέπει η αναγεννητική κίνηση
Προσδιορισμός του ανελκυστήρα με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειαςΗ KONE μπορεί να παράσχει έκθεση ενεργειακής απόδοσης για τις λύσεις της

ENE06 Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα μεταφορών - ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μόλις επιτευχθεί η πρώτη πιστοποίηση, μπορούν να επιτευχθούν δύο ακόμη πιστοποιήσεις μόλις εκπληρωθούν όλα τα πρόσθετα κριτήρια για τα ενεργειακά αποδοτικά χαρακτηριστικά

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η KONE
• Παροχή λύσεων εφεδρείας, για παράδειγμα για τον φωτισμό του θαλάμου των ανελκυστήρων, τις οθόνες χρήστη και τους ανεμιστήρες εξαερισμού
• Παροχή φωτισμού θαλάμου και φωτισμού οθονών που παρέχει μέση απόδοση λαμπτήρων (σε όλα τα εξαρτήματα του θαλάμου) > 55 λαμπτήρες/κυκλώματος Watt
• Παροχή μονάδας κίνησης με μεταβλητή ταχύτητα, μεταβλητή τάση και μεταβλητή συχνότητα
• Παροχή αναγεννητικής κίνησης όταν η χρήση της αποδεδειγμένα εξοικονομεί ενέργεια, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, λαμβάνοντας υπόψη την απόσβεση κατά τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
Η KONE μπορεί να παράσχει τεχνικές πληροφορίες για:
• Λύσεις εφεδρείας
• Αποδοτικότητα λαμπτήρων φωτισμού αυτοκινήτων - κατάσταση αναμονής
• Οδήγηση
• Εξοικονόμηση ενέργειας που ενεργοποιείται από την αναγεννητική κίνηση

KONE και πιστοποίηση πράσινου κτιρίου BREEAM

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η KONE
Κάθε κυλιόμενη κλίμακα ή κυλιόμενος διάδρομος συμμορφώνεται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
• Είναι εξοπλισμένοι με μια διάταξη ανίχνευσης φορτίου που συγχρονίζει την απόδοση του κινητήρα με τη ζήτηση των ατόμων μέσω ενός μεταβλητού κινητήρα ταχύτητας.
• Είναι εφοδιασμένοι με συσκευή ανίχνευσης ατόμων για αυτοματοποιημένη λειτουργία (auto walk), ώστε η κυλιόμενη κλίμακα να λειτουργεί σε κατάσταση αναμονής όταν δεν υπάρχει ζήτηση ατόμων.
Οι κυλιόμενες κλίμακες της KONE διαθέτουν διάφορους τρόπους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αυτοματοποιημένης λειτουργίας αναμονής για όταν δεν υπάρχει ζήτηση ατόμων. Η λειτουργία αναμονής μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και παρατείνει τη λειτουργική διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Ενέργεια και ατμόσφαιρα

ΠΙΣΤΩΣΗΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η KONE
HEA02Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρωνΑπαγορεύονται τα υλικά που περιέχουν αμίαντο. Οι αναφερόμενοι τύποι προϊόντων πρέπει να πληρούν τα όρια εκπομπών (για φορμαλδεΰδη, πτητικές οργανικές ενώσεις και καρκινογόνες ουσίες), τις δοκιμές και τις πρόσθετες απαιτήσεις.Η KONE μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες στην επιλογή συμβατών υλικών φινιρίσματος για τον θάλαμο του ανελκυστήρα και να παράσχει αποδείξεις ότι τα υλικά που επιλέγονται συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις.
HEA06ΠροσβασιμότηταΤηρείτε τις ελάχιστες διαστάσεις του θαλάμου για να εξασφαλίσετε την προσβασιμότητα σε όλους τους τύπους χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.Η KONE μπορεί να παραδώσει έναν θάλαμο ανελκυστήρα που πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
MAT01Επιπτώσεις στον κύκλο ζωήςΚαθορίστε υλικά με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής.Οι επαληθευμένες από τρίτους δηλώσεις περιβαλλοντικών προϊόντων (EPD) της KONE παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των λύσεων της KONE καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Οι ΠΔΠ της KONE είναι συμβατές με το ISO 14025 και το EN 15804 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση μορίων για τις επιπτώσεις του κύκλου ζωής (ΑΚΖ). Το εργαλείο υπολογισμού ΑΚΖ είναι επίσης επαληθευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του BREEAM.
MAT03Υπεύθυνη προμήθεια κατασκευαστικών προϊόντωνΌλη η ξυλεία και τα προϊόντα με βάση την ξυλεία που χρησιμοποιούνται στο έργο έχουν συγκομιστεί και διακινηθεί νόμιμα.Η KONE μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες στην επιλογή συμβατών υλικών φινιρίσματος με βάση το ξύλο για τον θάλαμο ανελκυστήρα και να παράσχει αποδείξεις ότι τα επιλεγμένα υλικά συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις.
MAT05Σχεδιασμός για αντοχή και ανθεκτικότηταΥιοθετήστε επαρκή προστασία των εκτεθειμένων στοιχείων του κτιρίου και του τοπίου, ελαχιστοποιώντας έτσι τη συχνότητα αντικατάστασης και μεγιστοποιώντας τη βελτιστοποίηση των υλικών.Η KONE μπορεί να παρέχει υλικά για τον θάλαμο ανελκυστήρα που πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής και ανθεκτικότητας.
MAN04Θέση σε λειτουργία και παράδοσηΕξασφαλίστε την ευαισθητοποίηση των χρηστών σχετικά με τα «πράσινα χαρακτηριστικά» του κτιρίου τους και τον τρόπο διασύνδεσης με αυτά.Η KONE μπορεί να παρέχει οδηγούς χρήσης για τις λύσεις της.
WST01Διαχείριση κατασκευαστικών αποβλήτωνΜειώστε την παραγωγή αποβλήτων και ενθαρρύνετε την εκτροπή τους από την υγειονομική ταφή μέσω ορθών πρακτικών σχεδιασμού και κατασκευής.Η KONE μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του σχεδίου διαχείρισης κατασκευαστικών αποβλήτων που έχει καταρτιστεί για το έργο. Η KONE διαθέτει επίσης τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και την ανακύκλωση των αποβλήτων στα εργοτάξια εγκατάστασης.
INN01ΚαινοτομίαΗ κατηγορία καινοτομίας παρέχει ευκαιρίες για την αναγνώριση υποδειγματικών επιδόσεων και καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών που δεν περιλαμβάνονται ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πιστωτικών κριτηρίων.Η KONE μπορεί να παράσχει τεχνογνωσία και τεκμηρίωση σχετικά με τις καινοτόμες λύσεις ροής ανθρώπων για την υποστήριξη των πελατών που επιδιώκουν να λάβουν μονάδες καινοτομίας.

Σχετικά θέματα

img_bike-in-the-city-park_highlights_landscape

KONE και LEED

Μάθετε πώς η τεχνογνωσία και οι λύσεις της KONE σας βοηθούν να επιτύχετε μόρια και πιστοποίηση πράσινου κτιρίου LEED.

img_KONE DX Monospace - related topis - codes and standards_668x376

Κανονισμοί και πρότυπα

Προσφέρουμε ευρεία γκάμα λύσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με τους ανελκυστήρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την προσβασιμότητα, την ανθεκτικότητα σε βανδαλισμούς και τη λειτουργία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όλες οι λύσεις μας συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN81-20 και EN81-50 όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ανελκυστήρων.

img_KONE DX Monospace - related topis - contribute to more_668x376

Ανάπτυξη βιώσιμων έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Με λύσεις που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με κανονισμούς και πρότυπα καθώς και με ασφαλή και βιώσιμα υλικά, είμαστε ο ιδανικός συνεργάτης για να επιτύχετε πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις πράσινων κτιρίων.

Επικοινωνία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για να μας πείτε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Κάποιο μέλος από την ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Sample form


+30My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|Other
Equipment/service type *|Elevators|Autowalks|Escalators|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|
Other


Λάβετε υπόψη ότι όταν υποβάλετε αυτήν τη φόρμα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου.


Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας. Εάν είστε καλά με αυτό και αποδεχτείτε όλα τα cookies, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Αποδοχή". Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου μας.