KONE και πιστοποίηση πράσινων κτιρίων LEED

KONE και LEED

Η τεχνογνωσία και οι λύσεις μας μπορούν να βοηθήσουν το κτίριό σας να αποκτήσει πιστοποίηση πράσινου κτιρίου LEED

Πράσινο κτίριο επόμενης γενιάς με την KONE και το LEED

Το LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων που αναπτύχθηκε από το U.S. Green Building Council.

Το σύστημα πιστοποίησης LEED βοηθά τους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης κτιρίων να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν λύσεις σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης πράσινων κτιρίων.

Η KONE σας υποστηρίζει στην επίτευξη των μορίων σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων LEED v4 ως εξής:

  • Βοηθώντας σας να μειώσετε την επιτόπια κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα του κτιρίου με τη διεξοδική ανάλυση των προτύπων κυκλοφορίας και της κατανάλωσης ενέργειας και της πιθανής μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των λύσεών μας κατά τη διάρκεια της λειτουργικής τους ζωής
  • Βοηθώντας σας να εκπληρώσετε τις προϋποθέσεις του LEED και παρέχοντας λύσεις που συμβάλλουν στη συγκέντρωση μορίων LEED

Σας υποστηρίζουμε επίσης με άλλα συστήματα αξιολόγησης.

Ενέργεια και ατμόσφαιρα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η KONE
Αρχική θέση σε λειτουργία και έλεγχοςΠροαπαιτούμενοΝα καταρτίσετε και να διατηρήσετε ένα σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης που περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποτελεσματική λειτουργία του κτιρίου.
Η KONE μπορεί να παρέχει οδηγούς χρήσης και σχέδια συντήρησης για τις λύσεις της.
Ελάχιστη ενεργειακή απόδοσηΠροαπαιτούμενοΝα πληροίτε τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τους ανελκυστήρες:
  • Φωτισμός θαλάμου
  • Ανεμιστήρας θαλάμου
  • Λειτουργία αναμονής
  • Κλιματιστικό
Η KONE μπορεί να σχεδιάσει λύσεις για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και να παράσχει οπτικά και τεχνικά αποδεικτικά στοιχεία όταν απαιτείται.
Βασική διαχείριση ψυκτικών μέσωνΠροαπαιτούμενοΜη χρησιμοποιείτε ψυκτικά μέσα με βάση τους χλωροφθοράνθρακες (CFC) σε νέα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού και ψύξης (HVAC&R).Ο εξοπλισμός της KONE δεν χρησιμοποιεί ψυκτικά μέσα CFC
Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσηςΜόριαΑποδείξτε τη συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου στο προτεινόμενο κτίριο σε σύγκριση με το κτίριο βάσηςΟι λύσεις της KONE μπορούν να συμπεριληφθούν στην ενεργειακή προσομοίωση ενός έργου με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται η «Μέθοδος εξαιρετικού υπολογισμού». Η KONE μπορεί να το υποστηρίξει αυτό παρέχοντας υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης.
Βελτιωμένη διαχείριση ψυκτικών μέσωνΜόριαΜειώστε την καταστροφή του όζοντος και υποστηρίξτε την έγκαιρη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την άμεση συμβολή στην κλιματική αλλαγή.Η KONE μπορεί να παρέχει εξοπλισμό με χαμηλό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP).

Υλικά και πόροι

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η KONE
Διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεωνΠροαπαιτούμενοΝα αναπτύξετε και να εφαρμόσετε ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.Η KONE μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών που έχει καταρτιστεί για το έργο. Η KONE διαθέτει επίσης τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και την ανακύκλωση αποβλήτων στα εργοτάξια εγκατάστασης.
Δημοσιοποίηση και βελτιστοποίηση οικοδομικών προϊόντων - Δήλωση περιβαλλοντικών προϊόντωνΜόριαΧρήση τουλάχιστον 20 διαφορετικών μόνιμα εγκατεστημένων προϊόντων με Δήλωση Περιβαλλοντικού Προϊόντος (ΔΠΠ) που προέρχονται από τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς κατασκευαστές.Οι επαληθευμένες από τρίτους ΠΔΠ της KONE παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων μας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Δημοσιοποίηση και βελτιστοποίηση κτιριακών προϊόντων - Προμήθεια πρώτων υλώνΜόριαΧρήση τουλάχιστον 20 διαφορετικών μόνιμα εγκατεστημένων προϊόντων από τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς κατασκευαστές που έχουν δημοσιοποιήσει μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εργασιών εξόρυξης και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα προϊόντα του κατασκευαστή.Η KONE μπορεί να παράσχει μια έκθεση βιωσιμότητας που συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative. Η ετήσια έκθεση της KONE περιγράφει θέματα σύμφωνα με τη διαδικασία ανακοίνωσης προόδου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
Δημοσιοποίηση και βελτιστοποίηση οικοδομικών προϊόντων - συστατικά ΜόριαΧρήση τουλάχιστον 20 διαφορετικών μόνιμα εγκατεστημένων προϊόντων από τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς κατασκευαστές που διαθέτουν δηλώσεις προϊόντων υγείας (HPD) σύμφωνα με το ανοικτό πρότυπο δήλωσης προϊόντων υγείας. Η HPD είναι ένα έγγραφο που μοιράζονται οι κατασκευαστές για να γνωστοποιήσουν τα συστατικά του προϊόντος και τυχόν κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με αυτά τα συστατικά.Οι δηλώσεις HPD της KONE, σύμφωνα με το ανοικτό πρότυπο HPD, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των υλικών των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων και τις επιπτώσεις στην υγεία που σχετίζονται με αυτά τα υλικά. Προς το παρόν προσφέρουμε HPD για περιορισμένο αριθμό λύσεων.

Ποιότητα περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η KONE
Υλικά χαμηλών εκπομπώνΜόριαΕπίτευξη του κατώτατου επιπέδου συμμόρφωσης με τις εκπομπές, την περιεκτικότητα των υλικών σε πτητικές οργανικές ενώσεις και τις μεθόδους δοκιμών*.Η KONE μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες στην επιλογή συμβατών υλικών φινιρίσματος για τον θάλαμο ανελκυστήρα και να παράσχει αποδείξεις ότι τα υλικά που επιλέγονται συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις. Η KONE χρησιμοποιεί την ελάχιστη δυνατή ποσότητα χημικών ουσιών κατά την εγκατάσταση.
Σχέδιο διαχείρισης της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στην κατασκευήΜόριαΑνάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων (IAQ) για τις φάσεις κατασκευής και προ της χρήσης του κτιρίου.Η KONE μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του σχεδίου διαχείρισης της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων που έχει καταρτιστεί για το έργο.

*Οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αν στο έργο ακολουθείται η μέθοδος υπολογισμού του προϋπολογισμού της Επιλογής 1 ή της Επιλογής 2.

Καινοτομία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η KONE
ΚαινοτομίαΜόριαΕπίτευξη σημαντικών, μετρήσιμων περιβαλλοντικών επιδόσεων με τη χρήση στρατηγικής που δεν περιλαμβάνεται στο σύστημα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων LEED.Οι καινοτόμες λύσεις ροής ανθρώπων της KONE μπορούν να συμβάλουν στη συγκέντρωση μορίων καινοτομίας και μπορούμε να παρέχουμε τεκμηρίωση για να το υποστηρίξουμε αυτό ανά έργο.

Σχετικά θέματα

img_bike-in-the-city-park_highlights_landscape

KONE και BREEAM

Μάθετε πώς η τεχνογνωσία και οι λύσεις της KONE μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τις πιστώσεις και την πιστοποίηση πράσινων κτιρίων BREEAM.

img_KONE DX Monospace - related topis - codes and standards_668x376

Κώδικες και πρότυπα

Προσφέρουμε μια σειρά λύσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με διάφορους κώδικες και κανονισμούς σχετικά με τους ανελκυστήρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την προσβασιμότητα, την ανθεκτικότητα σε βανδαλισμούς και τη λειτουργία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όλες οι λύσεις μας συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN81-20 και EN81-50 όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ανελκυστήρων.

img_KONE DX Monospace - related topis - contribute to more_668x376

Ανάπτυξη βιώσιμων έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Με λύσεις που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με κώδικες και πρότυπα καθώς και με ασφαλή και βιώσιμα υλικά, είμαστε ο ιδανικός συνεργάτης για να επιτύχετε πιστώσεις και πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

Sample form


+30My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|Other
Equipment/service type *|Elevators|Autowalks|Escalators|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|
Other


Λάβετε υπόψη ότι όταν υποβάλετε αυτήν τη φόρμα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου.


Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας. Εάν είστε καλά με αυτό και αποδεχτείτε όλα τα cookies, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Αποδοχή". Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου μας.